Restauratie Philips van Kleefbolwerck Ravenstein

Unieke vondst uit 1509 in particuliere tuin hebben we mogen restaureren in 2015.

  • Opnieuw opgemetselde geschutstrechter
  • Unieke vondst in Nederland
  • Corten staal