Renovatie & onderhoud

Ons vaste team van vakbekwame medewerkers is regelmatig onderweg in de regio om diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Voorheen besloeg dit een groot deel van onze werkzaamheden, met name voor bedrijven en woningcoöperaties. Onze focus is al lange tijd verschoven naar nieuwbouw, maar nog steeds bieden wij deze diensten aan bij particuliere woningbezitters, bedrijven en instellingen. Als we met onze kennis en kunde u kunnen helpen, doen we dat graag!

Onderhoud

Door de specialisatie en vakkennis van deze medewerkers zijn zij in staat elke onderhoudsklus aan uw woning uit te voeren. Door onze lange geschiedenis op dit gebied doen we dit op een nette manier, zodat het dagelijks leven in uw woning zo goed mogelijk door kan gaan. We realiseren ons dat we te gast zijn in uw woonsituatie. Het wonen moet gewoon door kunnen gaan tijdens de verbouwing. Met onze jarenlange ervaring kunnen we daar prima rekening mee houden.

Werkzaamheden die we zoal uitvoeren zijn;
  • Kozijnen of gevelbetimmering vervangen.
  • Voegwerk en/of stucwerk herstellen en/of vervangen.
  • Goten schoonmaken.
  • Houtrot reparaties aan kozijnen en glaslatten vervangen.
  • Kit-werk vervangen.
  • Hang- en sluitwerk nazien en eventueel aanpassen zodat het voldoet aan het politiekeurmerk.
  • Ramen en deuren afstellen.
  • Tegelwerk herstellen en eventueel opnieuw inwassen.
  • Repareren / herstellen van buiten gevel.
  • Kapotte dakpannen vervangen en schoorstenen bouwkundig in orde maken.
Restaurantie Stadsmolen de Nijverheid Ravenstein

Restauratie Stadsmolen de Nijverheid Ravenstein.

Renovatie

Ook het renoveren van woningen doen we nog regelmatig. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan werkzaamheden als het vernieuwen, aanpassen of moderniseren van badkamers, keukens, daken, vloeren, plafonds en isoleren van schuine daken. Dit gebeurt meestal in woningen, kantoren, magazijnen, werkruimtes en behandelkamers die tijdens de werkzaamheden ook nog in gebruik blijven. Dit soort opdrachten vraagt om extra aandacht van onze medewerkers, vooral om de overlast voor de bewoners, werknemers of patiënten tot een minimum te beperken.

Heeft u nog vragen over onderhoud of renovatie? Neem dan gerust contact met ons op!