Werkwijze


Werken in bouwteam is transparant

Werken in bouwteam verband maakt een belangrijk deel uit van onze orderportefeuille en geniet onze sterke voorkeur. Meedenken in oplossingen! In deze opzet gaan we eerst samen met u en de architect of adviseur kijken wat de wensen zijn. Indien u nog niemand heeft die u in dit traject begeleid, kunnen wij dit voor u verzorgen. Sterker nog, we ontzorgen u volledig. Samen maken we een plan naar uw wensen. Dit vertalen we dan naar voorstellen en uiteindelijk komt daar ook een kostenplaatje bij. Op die manier ontstaat een open en transparante manier van werken waarin de gemaakte keuzes goed zijn onderbouwd en vaak ook ‘samen’ worden genomen: een logisch gevolg van de stappen die we samen doorlopen.

We merken ook dat we met onze expertise en ervaring ook bij kunnen dragen aan slimme oplossingen waardoor kosten vaak (drastisch) naar beneden kunnen; dan blijft er ruimte over voor andere wensen. Deze aanpak vraagt om meerdere bijeenkomsten; U bent welkom op ons moderne kantoor waar we de ruimte hebben om samen aan de slag te gaan met een kop koffie erbij.

Gericht aan de slag in de realisatie fase

We kunnen na de bouwteam-fase gericht aan de slag met de realisatiefase van het project, waarbij iedere partner weet wat er van hem / haar verwacht wordt. Omdat iedereen dit herkent vanuit die afstemming aan het begin van het project zijn er geen verrassingen. Daardoor kan er vlot doorgewerkt worden en dragen we met zijn allen bij aan uw doelen.

 

Nieuwbouw huis

Heeft u ook plannen? Neem dan vrijblijvend contact op, dan kunnen we aan de hand van opgeleverde voorbeelden en ervaringen van onze klanten kijken of de aanpak u ook past.