Privacyverklaring

Dat uw persoonsgegevens goed zijn beschermd vinden wij bij van Hout’s Aannemingsmaatschappij BV belangrijk. In deze privacy verklaring leggen wij op transparante uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en uiteraard houden wij ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst en / of opdracht te kunnen uitvoeren of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Of de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of wij verwerken uw persoonsgegevens om een factuur te kunnen sturen of ter afhandeling van een betaling. Wij zullen de minimale hoeveelheid gegevens noteren die wij nodig hebben.

Verwerking van de persoonsgegevens

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door van Hout’s Aannemingsmaatschappij BV. Wij gebruiken deze om te bellen en te e-mailen als dit nodig is en wij verwerken de gegevens in een calculatiepakket en in een administratiepakket. Tevens worden indien nodig de gegevens ook gebruikt door onze onderaannemers en leveranciers. Persoonsgegevens ten behoeve van de loonadministratie zullen door de loonverwerkers en belastingdienst gebruikt worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Van Hout’s Aannemingsmaatschappij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Opslagduur van de persoonsgegevens

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt zolang de samenwerking bestaat. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist. Wijzigen en inzage van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens kunt u inzien na schriftelijk verzoek. Correcties kunt u tevens schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.