Van Hout Aannemingsmaatschappij
Bouwgarant VCA CO2-Prestatieladder ISO 14001 ISO 9001 Bouwend Nederland Erkend Leerbedrijf CO2 Prestatieladder

Bernice en Dirk-Jan van Hout

Privacyverklaring

Dat uw persoonsgegevens goed zijn beschermd vinden wij bij van Hout’s Aannemingsmaatschappij BV belangrijk. In deze privacy verklaring leggen wij op transparante uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en uiteraard houden wij ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst en / of opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen. Of wij verwerken uw persoonsgegevens om loon uit te kunnen betalen. Wij zullen de minimale hoeveelheid gegevens noteren die wij nodig hebben.

Verwerking van de persoonsgegevens
De gegevens worden ontvangen en verwerkt door van Hout’s Aannemingsmaatschappij BV. Wij verwerken de gegevens in een calculatiepakket en in een boekhoudpakket. Tevens worden indien nodig de gegevens ook gebruikt door onze onderaannemers en leveranciers. Persoonsgegevens ten behoeve van de loonadministratie zullen door onze loonverwerkers gebruikt worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben onderstaande maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- de computers zijn beveiligd met een wachtwoord,
- enkele gegevens worden niet gedigitaliseerd bewaard.

Opslagduur van de persoonsgegevens
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt zolang de samenwerking bestaat. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Wijzigen en inzage van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunt u inzien na schriftelijk verzoek. Gegevens kunt u tevens schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.